Airea Service GmbH'nin Genel Hüküm ve Koşulları


§ 1. Geçerlilik


(1) Airea Service GmbH'nin (bundan sonra "sağlayıcı" olarak anılacaktır) tüm teklifleri ve hizmetleri, yalnızca bu Genel Hüküm ve Koşullara (GŞK) dayanmaktadır. Bunlar, sağlayıcının sunduğu hizmetler için müşterileriyle (bundan böyle "müşteri" olarak anılacaktır) yaptığı tüm sözleşmelerin bir parçasıdır.
(2) Sağlayıcının çalışanları veya diğer temsilcileri, sözleşme ile bağlantılı olarak müşteri ile bu genel hüküm ve koşullardan farklı sözlü veya yazılı anlaşmalar yapmaya yetkili veya yetkili değildir. Bu, örneğin yetkili temsilcinin bir organdaki konumu veya imza yetkilisi olarak yasal bir temsil yetkisi olması durumunda geçerli değildir.
(3) Sağlayıcı münferit durumlarda bunların geçerliliğine ayrıca itiraz etmese bile, müşterinin veya üçüncü şahısların hüküm ve koşulları geçerli değildir. Sağlayıcı, müşterinin veya üçüncü bir şahsın şart ve koşullarını içeren bir mektuba atıfta bulunsa veya atıfta bulunsa bile, bu, bu şart ve koşulların geçerliliğine muvafakat teşkil etmez.

§ 2. Teklif ve sözleşmenin yapılması


(1) Sağlayıcının tüm teklifleri, açıkça bağlayıcı olarak işaretlenmedikçe veya belirli bir kabul süresi içermedikçe, değişebilir ve bağlayıcı değildir.
(2) Müşteri, sevkıyattan 5 takvim günü sonra kendisi tarafından imzalanmış ve henüz sağlayıcı tarafından kabul edilmemiş bir siparişe bağlıdır. Sağlayıcı bu süre içinde teklifi kabul etme hakkına sahiptir. Kabulün müşteriye ulaştığı an termin süresine uyum için belirleyicidir.
(3) Sözleşme, sağlayıcının sözleşmeyi yazılı olarak teyit etmesi veya sağlayıcının müşterinin huzurunda yazılı sözleşmeyi imzalaması ile kurulur. Yazılı form için bir faks veya e-posta yeterlidir.

§ 3. Sağlayıcının Hizmetleri


Müşteri, bunun bir kiralama sözleşmesi olduğunu ve bir velayet sözleşmesi olmadığını açıkça kabul eder.
Sağlayıcı, park yerlerini kiralar ve otoparktan Köln Havalimanı'na ve geri dönüş transferini aşağıdaki şekilde halleder.

1. Kira Sözleşmesi

Sağlayıcı, Köln Uluslararası Havalimanı'ndaki yolculara araçlarını sağlayıcı tarafından işletilen park yerlerine bir ücret karşılığında park etme ve sağlayıcının Köln Uluslararası Havaalanı'na çift yönlü servis hizmetini ücretsiz kullanma fırsatı sunar.
Rezervasyon onayının sağlayıcı tarafından kabul edilmesi ile müşteri ile sağlayıcı arasında bir kiralama ilişkisi kurulur.
Rezervasyon onayı ile sağlayıcı, rezerve edilen park yerini/yerlerini kararlaştırılan süre boyunca müşteriye sunmayı taahhüt eder. Müşterinin belirli bir park yeri hakkı yoktur. Uzun süreli kiralama durumunda, müşteriye sabit bir park yeri tahsis edilecektir. Sağlayıcının aracı yakındaki otoparklara transfer etmesine ve park etmesine izin verilir.
Sağlayıcının, kiralama sözleşmesinden doğan taleplere ilişkin olarak müşterinin aracı üzerinde alıkoyma hakkı ve gerekirse yasal haciz hakkı vardır. Dönüş yolculuğu ertelenirse, müşteri sağlayıcıyı derhal bilgilendirmeli ve tahmini varış tarihini bildirmelidir. Müşteri, kiralama süresinin bitiminden sonra aracı kaldırmazsa, müşteri kiralama ilişkisini belirsiz bir süre için zımni olarak uzatmış olur (§ 545 BGB kurgusu hariç). Böyle bir durumda sağlayıcı, kiralama süresi için kararlaştırılan ücrete göre karşılık gelen bir kiralama süresi talep etme hakkını saklı tutar. Araç makul bir süre sonra kaldırılmazsa, sağlayıcı, yazılı olarak bir son tarih belirledikten ve tahliye tehdidinde bulunduktan sonra, masrafları müşteriye ait olmak üzere aracı kaldırma hakkına sahiptir. Aracın teslim alınamamasından sorumlu olmadığı sürece gümrükleme, depolama, geri dönüşüm ve imha masraflarını müşteri üstlenir. Sağlayıcının diğer talepleri etkilenmeden kalır.

2. Şirket Tesislerinde Davranış

Alman Karayolu Trafik Kanunu'nun (StVO) hükümleri Sağlayıcının tesislerinde geçerlidir. Şirket arazisinin tamamında yalnızca yürüme hızında araç kullanabilirsiniz. Müşteri her zaman trafik işaretlerine uymalı ve sağlayıcının, çalışanlarının, vekillerinin ve acentelerinin talimatlarına uymalıdır. Her müşteri ve beraberindeki kişiler, üçüncü şahıslara yönelik her türlü tehlike ve hasarın önlenmesini sağlamalıdır. Araçlar sadece işaretlenmiş ve tahsis edilmiş park yerlerine park edilebilir. Müşteri, özellikle komşu park yerlerinin içine ve dışına engelsiz park etme konusunda diğer araçların engellenmediğinden emin olmalıdır.
Müşterinin soğutma suyunu, yakıtı veya yağları boşaltması, çöpleri atması, her türlü öğeyi depolaması (özellikle işletim malzemeleri, yanıcı nesneler, boş işletim malzemesi kapları, lastikler, bisikletler, vb.), motorları denemesi veya kiralaması yasaktır. depoları veya motorları sızdıran araçları çalıştırın ve park edin. Müşteri veya refakatçilerinden kaynaklanan bulaşma, müşteri tarafından derhal ve usulüne uygun olarak giderilmelidir. Kaldırma atlanırsa, sağlayıcı, masrafları müşteriye ait olmak üzere kontaminasyonu kaldırma hakkına sahiptir. Toprak veya yeraltı sularının kirlenmesi durumunda, temizleme işlemi, masrafları müşteriye ait olmak üzere yetkili bir uzman şirket tarafından gerçekleştirilmelidir; bu durumlarda müşterinin işi kendisi yapma hakkı yoktur.
Araç park etme ve teslim alma, yükleme ve boşaltma ve servis bekleme süreleri dışında Sağlayıcı tesislerinde kalınmasına izin verilmez. Yakın bir tehlike durumunda, sağlayıcının arazisine aracın park edilmesi reddedilebilir. Sağlayıcı, yakın bir tehlike durumunda araçları şirket tesislerinden çıkarma hakkını saklı tutar.
Sağlayıcının tesislerinde sigara içilmesine yalnızca işaretli alanlarda izin verilir.
Araca zorla girmenize neden olabilecek çantalar, kağıtlar ve değerli eşyalar park halindeyken bagajda tutulmalıdır.
Müşteri, sözleşmeyi imzalayarak, sürücünün gerekli sürücü belgesine sahip olduğunu ve aracın şirket binasını terk edene kadar yasal olarak gerekli sigorta kapsamına sahip olduğunu garanti eder. Sağlayıcının talebi üzerine müşteri bunu sağlayıcıya kanıtlayamazsa, sağlayıcı sözleşmeyi yerine getirmeyi reddetme hakkına sahiptir.

3. Shuttle ve vale hizmeti

Sağlayıcının arazisinde bir park yeri kiralayarak, sağlayıcı Köln Havalimanı'na çift yönlü transfer için araç başına en fazla üç kişi için ücretsiz bir servis hizmeti sağlar.
Müşteri ve refakatçilerinin bagajları ücretsiz olarak taşınacaktır. Sağlayıcı, yalnızca ayrı bir anlaşma sonrasında özel bagaj taşımakla yükümlüdür. Özel bagaj, rezervasyon sırasında kaydedilmelidir.
Servis hizmeti genellikle müşterinin kalkış ve iniş saatlerine göre özelleştirilir.
Köln Havalimanı'na ulaşım genellikle Otobüs Terminali 2'ye veya Otobüs Terminali 2'den yapılır.
Köln Havalimanı'na kalkış ve varış saati ile iniş saati müşteri tarafından rezervasyon talebinde belirtilmelidir. Aşağıdaki § 6'daki düzenlemelere uygun olarak, sağlayıcı yalnızca müşteri tarafından sağlanan bilgilerin doğru olması ve müşterinin kontrolün başlamasından en az 150 dakika (2,5 saat) önce gelmesi durumunda Köln Havaalanına gecikmeden sorumludur. -ilgili hava yolu tarafından belirlenen zamanda, sağlayıcı ile servis veya vale hizmetini başlatır ve sağlayıcının kusuru nedeniyle uçağına yetişemez.
Köln Havaalanından sağlayıcının tesislerine dönüş ulaşımı genellikle hızlıdır. İniş ve teslim alma işleminden sonra müşteri, bir aracın teslim alınmak üzere derhal gönderilebilmesi için sağlayıcıyı bilgilendirmelidir.
Sağlayıcı, müşterinin performans göstermeme veya kötü performans nedeniyle tazminat talepleri hariç olmak üzere, alkol veya öfke etkisi altındaki kişileri taşımayı reddetme hakkına sahiptir.
Talep üzerine çocuk koltukları sağlanmaktadır. Sağlayıcının ilgili rezervasyonu rezervasyon kabulü ile teyit etmesi için müşteri, rezervasyon talebinde bulunurken bunu ve numarayı belirtmelidir.
(2) Sağlayıcı, müşterilerin araç hazırlama gibi araç hizmetlerinden ücret karşılığında yararlanmasını sağlar. Rezerve edilen araç hizmetleri, müşteri aracı park halindeyken gerçekleştirilir. Sağlayıcının yükümlülükleri, sözleşmelerin arabuluculuğu ve işlenmesi ile sınırlıdır. Müşteri, yalnızca sağlayıcının aracılık ettiği üçüncü taraf şirketlere karşı sözleşmeden doğan tüm taleplere yetkilidir.

§ 4. Fiyatlar ve Ödeme

(1) Fiyatlara yasal satış vergisi dahildir. Fiyatlar yalnızca aşağıdaki boyutları aşmayan araçlar için geçerlidir: genişlik: 2,20 metre ve uzunluk: 5,00 metre. Farklı boyutlarda olması durumunda sağlayıcı bunu faturalandıracaktır.
(2) Sağlayıcı tarafından sunulan otopark hizmetlerinde, başlatılan takvim günü için belirtilen günlük fiyatlar geçerlidir.
(3) Kiralama bedeli, kiralama süresinin başında sağlayıcı tarafından faturalandırılır ve müşteri tarafından derhal ve kesinti yapılmadan Euro olarak ödenir. Ödemede temerrüde düşmeye ilişkin yasal kurallar geçerlidir.
(4) Müşteri kiralama süresinin tamamını kullanmadığı takdirde aradaki farkı ödeme hakkı yoktur.
(5) Müşteri, park yerini kiralanandan daha uzun süre kullanırsa, sağlayıcı servis hizmeti için günlük 10€, vale hizmeti için günlük 15€ ücret alabilir.
(6) Müşteri, yalnızca karşı talepleri yasal olarak kurulmuşsa, tartışmasızsa veya sağlayıcı tarafından kabul edilmişse mahsup etme hakkına sahiptir. Ayrıca müşteri, karşı talebi aynı sözleşme ilişkisine dayandığı sürece, alıkoyma hakkını kullanma hakkına sahiptir.

§ 5. Geri Çekme ve Fesih

(1) Sağlayıcı ve müşteri yasal cayma ve fesih haklarına sahiptir.
(2) Ayrıca sağlayıcı ve müşteri, kararlaştırılan kiralama süresinin başlangıcına kadar yazılı, faks veya e-posta yoluyla sözleşmeden cayabilir. Müşteri, kiralama süresinin kararlaştırılan başlangıcından 24 saat öncesine kadar cayırsa, cayma işlemi müşteri için ücretsizdir. İptalin daha sonra gerçekleşmesi durumunda, müşteri kararlaştırılan ücretin %50'si tutarında bir iptal ücreti ödemek zorundadır. Sağlayıcının hafif bir zarara uğradığını kanıtlamak müşteriye kalmıştır.

§ 6. Tüketicilere ve girişimcilere karşı sorumluluk

(1) Alman Medeni Kanunu'nun 13. Maddesi anlamında tüketici olan müşteriler söz konusu olduğunda, yasal dayanağa bakılmaksızın (özellikle temerrüde düşme veya diğer görev ihlalleri durumunda) sağlayıcının zararlardan sorumluluğu, sözleşmeye özgü, öngörülebilir hasarla sınırlıdır.
(2) § 13 BGB anlamında tüketici olan müşterilere karşı yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, sağlayıcının kasıtlı davranış veya ağır ihmal, yaşam, uzuv veya sağlık yaralanması nedeniyle sorumluluğu için geçerli değildir.
(3) Sağlayıcının, özellikle imkansızlık, gecikme, sözleşmenin ihlali, sözleşme müzakereleri sırasında yükümlülüklerin ihlali ve haksız fiil olmak üzere, yasal nedeni ne olursa olsun, § 14 BGB anlamında girişimci olan müşterilere verilen zararlardan sorumluluğu, her durumda olduğu gibi bir arıza geldiğinde, paragraf (4) - (8) uyarınca sınırlandırılır.
(4) Sağlayıcı, organlarının, yasal temsilcilerinin, çalışanlarının veya diğer vekillerinin basit ihmalinden, sözleşmeden doğan temel yükümlülüklerin ihlali olmadıkça sorumlu değildir.
(5) Sağlayıcı, § 6 (4) uyarınca zararlardan sorumlu olduğu sürece, bu sorumluluk, müşterinin sözleşmenin akdedildiği sırada sözleşmenin ihlalinin olası bir sonucu olarak öngördüğü veya yapması gereken zararlarla sınırlıdır. gerekli özeni gösterip göstermediğini öngörmüştür.

(6) Basit ihmalden kaynaklanan sorumluluk durumunda, sağlayıcının maddi zararı ve bundan kaynaklanan diğer mali kayıpları tazmin etme yükümlülüğü, önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlali söz konusu olsa bile bir milyon Euro ile sınırlıdır.
(7) (4) - (6) paragraflarındaki sorumluluk istisnaları ve sınırlamaları, sağlayıcının organları, yasal temsilcileri, çalışanları ve diğer vekilleri lehine aynı ölçüde geçerlidir.
(8) (3) - (7) paragraflarındaki kısıtlamalar, sağlayıcının kasıtlı davranış, hayati, uzuv veya sağlığa zarar verme sorumluluğuna uygulanmaz.
(9) Sağlayıcı, çalışanları ve/veya vekil acenteler tarafından nezaket eylemlerinin (atlatma, park yardımı) neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. Bu durumda, sağlayıcı ile herhangi bir yasal ilişki yoktur.
(10) Araç teslim edildikten sonra veya araç iade edilmeden önce aracın teknik veya mekanik kusurları (örn. lastikler, debriyaj, şanzıman vb.) için sorumluluk kabul edilmez.
(11) Aracın teknik bir arıza nedeniyle çalışmaması halinde gerekli önlemlerin alınmasından müşteri sorumludur. Araç iade edildiğinde çalışmazsa, sağlayıcı herhangi bir dönüş seyahat veya konaklama masrafından (örn. taksi, kiralık araba, otel) sorumlu değildir.
(12) Araç hırsızlığı, yangın, dolu, kaya düşmesi, fırtına, fırtına hasarı veya Airea Service GmbH'nin etkileyemeyeceği diğer hasarlar, vandalizm ve araç hırsızlığı durumlarında, ilgili aracın kapsamlı sigortası sorumludur. Bu durumlarda Airea Service GmbH şirketinin sorumluluğu hariçtir. Çok katlı otoparklarda rezerve edilen park yerleri de bu düzenlemeden etkilenir, çünkü çok katlı otoparklara diğer şahıslar da serbestçe erişebilir. Katlı otoparka park edilen araçların lojistik nedenlerle kabul noktasına getirilmesi ve özellikle dolu, fırtına veya fırtına hasarı meydana gelmesi halinde ilgili aracın kasko sigortası da sorumlu tutulacaktır.
(13) Hassas bir onarım müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri, aracını teslimden hemen önce ve iadeden sonra kontrol etmeyi ve aracında meydana gelen herhangi bir hasarı derhal bildirmeyi taahhüt eder.
(14) Airea Service GmbH'den bir vardiya amiri tarafından önceden hasar kontrolü yapılmadan otoparktan ayrıldıktan sonra, araç kusursuz durumda iade edilmiş ve sigorta süresi ve tazminat sağlama yükümlülüğü sona ermiştir.
(15) Sağlayıcı, diğer kişilerin sorumlu olduğu zararlardan sorumlu değildir. Bu aynı zamanda izin verilen araç yüksekliğinin (2,20 m) aşılmasından kaynaklanan hasarlar için de geçerlidir.
(16) Müşteri veya onun görevlendirdiği üçüncü bir kişi tarafından sağlayıcının tesisine getirilen aracın teknik kusurları sonucu oluşan tüm hasarlardan kusuru ne olursa olsun müşteri sorumludur.
(17) Sağlayıcı, önemli bir sözleşme yükümlülüğünü kusurlu olarak ihlal ederse, yasal hükümler uyarınca sorumludur. Bu durumda, sağlayıcının sorumluluğu öngörülebilir, tipik olarak meydana gelen hasarla sınırlıdır.
(18) Hayata, uzuvlara veya sağlığa yönelik kusurlu yaralanma sorumluluğu etkilenmez; bu aynı zamanda Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki zorunlu sorumluluk, kusursuz yasal sorumluluk ve sözleşmenin akdedilmesinden önce ortaya çıkan müşteri talepleri için de geçerlidir.
(19) Sağlayıcı, şirket arazisinde veya servis sırasında müşterinin bagajında ​​meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir.
(20) Sağlayıcı, müşterinin bilerek veya bilmeyerek araçta bıraktığı değerli eşyalardan sorumlu değildir. Araçta değerli eşya bırakmamak müşterinin sorumluluğundadır. Araçta bırakılan çalıntı değerli eşyalardan müşteri sorumludur.
(21) Sağlayıcı, müşteri bunu fotoğraflarla kanıtlayamazsa, hasar için sorumluluk kabul etmez. Müşteri, aracı teslim ederken fotoğrafını çekmekle yükümlüdür. Müşteri hasar bildiriyorsa, aracı teslim etmekle geri almak arasında fark olduğu ve hasarın meydana geldiği müşterinin fotoğraflarından anlaşılmalıdır.
(22) Müşterinin kendi kendine park etmesi ve araç anahtarını yanında götürmesi durumunda sağlayıcı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
(23) Yukarıda aksi belirtilmedikçe, sağlayıcının sorumluluğu hariçtir.
(24) Müşteri, sorumlu olduğu veya araçtaki teknik bir arıza nedeniyle meydana gelen bir hasar olayından dolayı üçüncü şahıslara veya sigorta şirketlerine karşı kendi tazminat taleplerini, sağlayıcıya peşinen devreder.